Loading indie.go Advertising & Production Website
Loading indie.go Advertising & Production Website
Fluffy

Fluffy

Kurumsal kimlik çalışmasının markalaşma sürecindeki rolünü bildiğimizden, markanın hedef kitlesinin gözünde ilk intibayı en iyi şekilde oluşturmak için, en iyi şekilde tasarladık. Markanın geleceğine güçlü bir yatırım yaparak, Fluffy’nin marka bilinirliğindeki temelini sağlamca oluşturduk.