Loading indie.go Advertising & Production Website
Loading indie.go Advertising & Production Website
Nutravitas

Nutravitas

Kurumsal kimlik çalışmasının markalaşma sürecindeki rolünü bildiğimizden, markanın hedef kitlesinin gözünde ilk intibayı en iyi şekilde oluşturmak için, en iyi şekilde tasarladık. Aynı zamanda markanın basılı işlerini renk konusundaki tercihlerimiz ile, uygun kağıt seçimi, yazı tipi karakterlerine kadar olabilecek en ince detayları düşündük ve belirlenen hedef kitle tarafından daha çok incelenmesini sağlayacak şekilde tasarladık. Son olarak da markanın digital dünyaya açılması adına kurumsal web sitelerini tasarladık.