Loading indie.go Advertising & Production Website
Loading indie.go Advertising & Production Website
Film & Go

Film & Go

Kurumsal kimlik çalışmasının markalaşma sürecindeki rolünü bildiğimizden, markanın hedef kitlesinin gözünde ilk intibayı en iyi şekilde oluşturmak için, en iyi şekilde tasarladık. Markanın dijitalde olan tüm avantajlara sahip olabilmesi için, çok iyi hazırlanarak oluşturduğumuz marka kurumsal kimliği ile, marka imajını yükselttik hedef kitle tarafınca benimsenip, akılda kalmasını sağladık.